לקוחות

שם לקוח ע.מ/ח.פ כתובת טלפון דוא"ל סה"כ שעות הוספה/הסרה

חשבוניות

שם פריט עבור לקוח מחיר מחיר כולל מע"מ פעולות הוספה/הסרה

סיכום: סה"כ

סיכום: סה"כ כולל מע"מ